Gašenje požara penom (požari nafte, benzina i supstanci lakših od vode)

Pena je lakša od nafte i bezina i izoluje naftu od vazduha.

Advertisements

Protiv-požarni aparati

Učenici svih razreda kojima predajem treba da pročitaju u prilogu kakao se rukuje malim protiv-požarnim aparatima u slučaju nastanka POČETNOG požara.Aparat za gašenje početnog požara