Аутор: проф. Драган Вујовић

ELEKTRO-MAGNETNA INDUKCIJA

06 Elektromagnetna indukcija, princip rada masina jednosmerne struje

Advertisements

PRINCIP RADA ASINHRONOG MOTORA

Na prikazanoj simulaciji vide se osnovni delovi i princip rada asinhronog motora

Ugledni čas-06.11. kabinet 27

U kabinetu 27 u petak 06.11. biće održan ugledni čas na temu : „Električni motori naizmenične i jednosmerne struje“. Biće prisutni djaci I9 i kolege koje žele da prisustvuju.