II 7 ДРУГА ГОДИНА

PRINCIP RADA ASINHRONOG MOTORA

Na prikazanoj simulaciji vide se osnovni delovi i princip rada asinhronog motora

Advertisements

ZADACI ZA II4

reseni-zadaci-8-20 reseni-zadaci-8-15 reseni-zadaci-8-16 reseni-zadaci-8-17 reseni-zadaci-8-18 reseni-zadaci-8-19

Ugledni čas-06.11. kabinet 27

U kabinetu 27 u petak 06.11. biće održan ugledni čas na temu : „Električni motori naizmenične i jednosmerne struje“. Biće prisutni djaci I9 i kolege koje žele da prisustvuju.

СМЕР СТРУЈЕ

Постоји физички (смер који је тачан) и усвојени смер (није тачан). Усвојени смер се задржао у ПРВОМ и ДРУГОМ КИРХОФОВОМ закону а то је од ПЛУСА КА МИНУСУ.

Пресек проводника у кућној инсталацији

У кућним инсталацијама имамо два пресека 1,5 мм2 и 2,5 мм2. За осветљење користимо 1,5 мм2 а за шуко утичнице 2,5 мм2. До табле са осигурачима доводимо 4 мм2.

Обртно магнетно поље

Један од најважнијих Теслиних проналазака је обртно магнетно поље. Добија се помоћу три статорска непокретна намотаја уколико су померени просторно за 120 ° и ако кроз њих теку три трофазне струје временски померене за трећину периода. Тако је добијен асинхрони мотор –  мотор без четкица. У ротору овог мотора индукују се струје које покрећу ротор.Теслино обртно маг. поље

Решавање кола наизменичне струје

У колима наизменичне струје важи принцип да се сваки елемент (отпорник, калем, кондензатор) претвори у комплексну импедансу и онда се ради са њом даље. Нпр. комплексна импеданса калема је Z = jωL. Ако су калемови везани паралелно не важи правило Ze= Z1 x Z2/Z1+Z2 већ Ze= Z1 x Z2/Z1+Z2 . Најчешће се ради са модуом импедансе.