II 7 ДРУГА ГОДИНА

Решавање кола наизменичне струје

У колима наизменичне струје важи принцип да се сваки елемент (отпорник, калем, кондензатор) претвори у комплексну импедансу и онда се ради са њом даље. Нпр. комплексна импеданса калема је Z = jωL. Ако су калемови везани паралелно не важи правило Ze= Z1 x Z2/Z1+Z2 већ Ze= Z1 x Z2/Z1+Z2 . Најчешће се ради са модуом импедансе.

Advertisements

Предности наизменичне над једносмерном струјом…

Основна предност је у томе што је наизменичну струју могуће преносити на даљину уз мале губитке. Ово је омогућио трансформатор. У „рату струја“ Тесла – Едисон победио је Тесла. (више…)

Импеданса?

Импеданса као укупна отпорност појављује се само у колима наизменичне струје. Импеданса не постоји у колу једносмерне струје. Сваки елемент кола наизменичне струје има своју импедансу. Количник напона и импедансе је струја кола.

Једносмерна-Наизменична струја

Пошто сам уочио да ученици теже схватају разлику између једносмерне и наизменичне струје одлучио сам да овој теми посветим већу пажњу. Једносмерна струја  тече само у једном смеру, док наизменична струја мења смер 50 пута у секунди. Мења се по синусоди. Једносмерну струју прозводи динама а наизменичну синхрони генератор. Задатак ученика је да препознају динаму и генератор и да оставе свој коментар.

СЛИКА А

СЛИКА А

 

СЛИКА Б

СЛИКА Б