II4 mašinski teh. za komp. konstrusanje

Protiv-požarni aparati

Učenici svih razreda kojima predajem treba da pročitaju u prilogu kakao se rukuje malim protiv-požarnim aparatima u slučaju nastanka POČETNOG požara.Aparat za gašenje početnog požara

Advertisements

PRINCIP RADA ASINHRONOG MOTORA

Na prikazanoj simulaciji vide se osnovni delovi i princip rada asinhronog motora