Ugledni čas-06.11. kabinet 27

U kabinetu 27 u petak 06.11. biće održan ugledni čas na temu : „Električni motori naizmenične i jednosmerne struje“. Biće prisutni djaci I9 i kolege koje žele da prisustvuju.

Електромагнетна индукција

gallery_01То је појава електричне струје у проводнику који се налази у промељивом маг. пољу. Или ако се проводник креће у сталном магнетном пољу. Индукција је могућа и када се и проводник и поље крећу али различитим брзинама. На овом принципу раде сви електрични мотори и генератори.

EФЕКАТ ШУПЉЕГ ПРОВОДНИКА

Електрично поље унутар шупљег проводника остаје једнако нули, без обзира на поље које је присутно ван проводника. Оклопљавањем постиже се потпуна заштита од утицаја страних поља.(osnove-elektrotehnike-1-predavanje-rar)

СМЕР СТРУЈЕ

Постоји физички (смер који је тачан) и усвојени смер (није тачан). Усвојени смер се задржао у ПРВОМ и ДРУГОМ КИРХОФОВОМ закону а то је од ПЛУСА КА МИНУСУ.

Хлађење транзистора

Топлота утиче на рад транзистора негативно јављају се грешке у раду. Струја колектора расте, а може доћи и до уништења. Примена хладнјака најчешће од алуминијума је обавезна.